Dark Corners

Theatr Iolo Dark Corners at The Welfare Ystradgynlais, SwanseaDARK CORNERS
By Polarbear

I’m messy. Always have been.
Scattered ideas. Scribbled thoughts.
My ideas aren’t neat.
My ideas laugh and argue.
They shout and fight.
And sometimes they hide.

What happens when the past and the future collide? A new storytelling performance from Polarbear about the places in your brain where things hide and what happens when they come out to play.

Polarbear, AKA Steve Camden, is one of the UK’s most acclaimed spoken-word artists and is author of young adult novels Tape and It’s About Love.

Written and performed by Polarbear. Dramaturgy by Yael Shavit. Designed by Bethany Wells. A Battersea Arts Centre and Theatr Iolo co-production.

Age recommendation: 11+

Performance length: 55 mins + 55 mins Workshop with short break in between.

DARK CORNERS
Gan Polarbear

Rwy’n flêr. Wasdad wedi bod.
Syniadau archwâl. Meddyliau’n chwyrlϊo ar bapur.
Dyw’n syniadau ddim yn dwt.
Mae fy syniadau’n chwerthin a dadlau.
Maen nhw’n gweiddi ac ymladd.
Ac weithiau maen nhw’n cuddio.

Beth sy’n digwydd wrthi’r gorffennol a’r dyfodol wrth daro? Perfformiad storϊo newydd gan Polarbear am y llefydd yn eich ymennydd lle mae pethau yn cuddio, a beth sy’n digwydd pan fyddan nhw’n dod allan i chwarae.

Mae Polarbear, neu Steve Camden fel y’i adnabydd i rhefyd, yn un o artistiad gair-llafar mwyaf llwyddiannus y DU, ac efywawdur y nofelau Tape ac It’s about Lovear gyfer pobl ifanc.

Ysgrifennwyd a pherfformir gan Polarbear. Y dramaturgyw Yael Shavit. Cynlluniwyd gan Bethan Wells. Cyd-gynhyrchiad rhwng Canolfan Gelfyddydau Battersea a Theatr Iolo.

Hyd y perfformiad: 55 munud + gweithdy 55 munud gyda geg wylfer rhwng y ddau.

Argymhellionoedran 11+

Box Office: 01639 843163