Dark Corners

Theatr Iolo Dark Corners at The Welfare Ystradgynlais, SwanseaDARK CORNERS
By Polarbear

I’m messy. Always have been.
Scattered ideas. Scribbled thoughts.
My ideas aren’t neat.
My ideas laugh and argue.
They shout and fight.
And sometimes they hide.

What happens when the past and the future collide? A new storytelling performance from Polarbear about the places in your brain where things hide and what happens when they come out to play.

Polarbear, AKA Steve Camden, is one of the UK’s most acclaimed spoken-word artists and is author of young adult novels Tape and It’s About Love.

Written and performed by Polarbear. Dramaturgy by Yael Shavit. Designed by Bethany Wells. A Battersea Arts Centre and Theatr Iolo co-production.

Performance and workshop package for KS3 pupils and youth groups includes show for one class/group & workshop led by Polarbear after the performance.

Led by Polarbear, the workshop will draw on autobiographical experience and memory, creating characters through which we explore choices and their repercussions.


Inspired by the show, and designed to complement the Key Stage 3 curriculum, the workshop will explore creative writing, collaboration, discussion and performance. Students will generate stories and experiment with tools and techniques that can be used to explore ideas further beyond the session.

Age recommendation: 11+

Performance length: 55 mins + 55 mins Workshop with short break in between.

DARK CORNERS
Gan Polarbear

Rwy’n flêr. Wasdad wedi bod.
Syniadau archwâl. Meddyliau’n chwyrlϊo ar bapur.
Dyw’n syniadau ddim yn dwt.
Mae fy syniadau’n chwerthin a dadlau.
Maen nhw’n gweiddi ac ymladd.
Ac weithiau maen nhw’n cuddio.

Beth sy’n digwydd wrthi’r gorffennol a’r dyfodol wrth daro? Perfformiad storϊo newydd gan Polarbear am y llefydd yn eich ymennydd lle mae pethau yn cuddio, a beth sy’n digwydd pan fyddan nhw’n dod allan i chwarae.

Mae Polarbear, neu Steve Camden fel y’i adnabydd i rhefyd, yn un o artistiad gair-llafar mwyaf llwyddiannus y DU, ac efywawdur y nofelau Tape ac It’s about Lovear gyfer pobl ifanc.

Ysgrifennwyd a pherfformir gan Polarbear. Y dramaturgyw Yael Shavit. Cynlluniwyd gan Bethan Wells. Cyd-gynhyrchiad rhwng Canolfan Gelfyddydau Battersea a Theatr Iolo.

Cynnig arbennig i ysgolion a phobol ifanc: perfformiad a gweithdy ar gyfer disgyblion CA3. Mae’r cynnig arbennig yn cynnwys perfformiad ar gyfer un dosbarth/grwp a gweithdy wedi’i arwain gan Polarbear wedi’r perfformiad.

Wedi’i arwain gan Polarbear, bydd y gweithdy yn tynnu o brofiad hun angofian nol a’r cof, gan greu cymeriadau sy’n rhoi’r cyfleiniar chwili o dewisiadau a’u canlyniadau.

Wedi’i ysbrydoli gan y sioe, ac wedi’i gynllunio i gefnogi maes llafur CA3, bydd y gweithdy yn archwilio ysgrifennu creadigol, cyd-weithio, trafodaeth a pherfformio. Bydd y disgyblion yn creu straeon ac yna brofi gyda thechnegau a sgiliau a allant gael eu defnyddio i archwilio syniadau ym mhellach wedi’r sesiwn.

Hyd y perfformiad: 55 munud + gweithdy 55 munud gyda geg wylfer rhwng y ddau.

Argymhellionoedran 11+

Box Office: 01639 843163