Gwyl Y Fflach

Gwyl Y Fflach at The Welfare Ystradgynlais, SwanseaA say of celebration of the skills, talent and flare of people living with learning disabilities.

Enjoy performances from inclusive companies – ‘Dragons Heart and Soul’, ‘Agility’, ‘Nexus’ and ‘Rising Stars’…

See an exhibition of work from the Crafty People Cafe…

Join in workshops in Music, Drama, Arts & Crafts…

Watch demonstrations led by our team of friendly artists…

And much more!

Suitable for all abilities

Contact the Box Office for more info: 01639 843163 / boxoffice@thewelfare.co.uk

Diwrnod o ddathlu sgiliau a thalentau pobl sy’n byw gydag anableddau dysgu.

Mwynhewch berfformiadau gan gwmnïau cynhwysol – Dragons Heart and Soul, Agility, Nexus ac eraill…

Dewch i weld arddangosfa o waith wnaed gan y Caffi Pobl Grefftus…

Ymunwch mewn gweithdy Cerdd, Drama, Celf a Chrefft…

Gwyliwch arddangosiadau wedi eu harwain gan ein tîm o artistiaid cyfeillgar…

A llawer mwy!

Yn addas ar gyfer pob oed

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a’r swyddfa tocynnau: 01639 843163 / boxoffice@thewelfare.co.uk

Box Office: 01639 843163