Jason and The Argonauts

Jason & The Argonauts at The Welfare Ystradgynlais, SwanseaJason is an ordinary human in a world bursting with gods, monsters and
superheroes. Assembling a team of mighty Argonauts, he takes the fabulous ship Argo on the ultimate adventure – the quest for the Golden Fleece.
But it won’t be easy. Along the way, he’ll meet crazy Kings, horrific Harpies, sinister Sirens… and the skeleton army of the Earthborn Dead. Does Jason have what it takes to be a hero, and bring the Golden Fleece back home?

Jason & The Argonauts is a brand new version of the classic legend – a thrilling theatrical experience full of hope, heart and humour for the whole family.

Tickets: £5 (Teachers free)


Bachan cyffredin yw Jason mewn byd sy’n llawn duwiau, angenfilod ac arwyr. Ar ôl ffurfio tîm o Argonauts grymus, mae’n llywio’r llong chwedlonol ‘Argo’ ar antur anhygoel – mynd ar drywydd y Cnu Euraid.
Ond ni fydd yn hawdd. Ar hyd y ffordd bydd yn cwrdd â Brenhinoedd gwallgof, ‘Harpies’ hyll, Seirens Sinistr …… a byddin sgerbydau’r Earthborn Dead.
A fydd Jason yn gallu bod yn arwr a dod â’r Cnu Euraid nôl adre? Mae ‘Jason and the Argonauts’ yn fersiwn Saesneg newydd sbon o’r chwedl glasurol – profiad theatrig anhygoel sy’n llawn gobaith, calon a hiwmor i’r teulu cyfan.

Tocynnau: £5 (Athrawon am ddim)

Box Office: 01639 843163