NYE & JENNIE

Theatr naNog presents Nye & Jennie at The Welfare Ystradgynlais, SwanseaTheatr na nÓg presents: NYE & JENNIE

Aneurin Bevan and Jennie Lee were comrades and flatmates who together fought and preached for socialism as they saw it; he the Tredegar firebrand on the Labour backbenches, she the miner’s daughter from Fife who became a Socialist MP before she was old enough to vote.

Then they were married; he deeply in love with her; she on the rebound from a tragic love affair. Both of them were loved and loathed by their fellow MP’s; he the Bollinger Bolshevik; she his Lady Macbeth, the dark angel at his shoulder. Life together unfolded through the desolate war years, the trials of founding the NHS, and the vicious internal feuds of the 1950’s. But as it did so their love deepened and matured. This is the story of a partnership that became one of the outstanding political marriages of the twentieth century.

This is the story of NYE & JENNIE.

Written by Meredydd Barker
Produced by Aneurin Leisure and Theatr na nÓg / Cynhyrchiadau TNN Productions

Shortlisted for Best Playwright in the English Language for NYE & JENNIE by Wales Theatre Awards

The show is 1 hour 15 minutes with no interval and has a cast of two

Tickets: £12 / £10

BUY NOW!


Roedd Aneurin Bevan a Jennie Lee yn gymrodyr, wedi rhannu fflat, ac wedi eiriol a brwydro dros sosialaeth; ef o Dredegar, ac yn un o feincwyr cefn penboeth y Blaid Lafur, a hithau’n ferch i löwr o Fife, ac yn AS Sosialaidd cyn bod yn ddigon hen i bleidleisio.

Wedyn, bu priodas; ef mewn cariad angerddol, a hithau’n ceisio dygymod â charwriaeth arall oedd newydd ddod i ben.  Ill dau’n cael eu caru a’u casáu gan eu cyd-aelodau seneddol; ef oedd y ‘Bollinger Bolshevik’; hithau ei Arglwyddes Macbeth, yr angel dywyll ar ei ysgwydd. Datblygodd eu perthynas yn ystod blynyddoedd didostur y rhyfel, drwy anawsterau sefydlu’r GIG, gelyniaeth fileinig y 1950au, gyda’u cariad yn aeddfedu a dyfnhau. Dyma stori am bartneriaeth unigryw – un o briodasau gwleidyddol mwyaf eithriadol yr ugeinfed ganrif.

Stori NYE & JENNIE

1 awr 15 muned – Perfformiadau uniaith Saesneg

Theatr naNog presents Nye & Jennie at The Welfare Ystradgynlais, Swansea

Photo Credit – Simon Gough

Box Office: 01639 843163