Roots

Three short stories told through dance.

Roots is a guided tour though contemporary dance; National Dance Company Wales will take some of their favourite pieces and pair them with a discussion at the end to help you get to the heart of the stories. You can ask anything you like or just sit back and enjoy.

They will show you three dances made by a mix of home-grown talent and world-famous choreographers. Each is a bite-sized short story and different from the one before it.

Bernadette by NDCWales’ resident choreographer Caroline Finn is like watching the outtakes from Great British Bake off, both hilarious and really, very tragic. This piece of comedic dance is very messy, both physically and emotionally: flour and feelings everywhere.

Omertá by Cardiff-based Matteo Marfoglia is about the role of women in Italian Mafia families, it’s dark and liberating with powerful music and beautiful black lace costumes.

Atalaӱ by award-winner Mario Bermudez Gil takes inspiration from the Mediterranean; it fuses hip-hop, ballet, contemporary and street styles of music and dance. It’s warm and dynamic with a soulful feel.

“Dynamic, Touching and Surprisingly Funny” – Cookoo

Tickets: £13, £10 Concessions

BUY TICKETS NOW!


Tair stori fer wedi’u hadrodd drwy ddawns.

Mae Roots yn mynd â chi ar daith trwy ddawns gyfoes; bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cymryd eu hoff rannau a’u paru gyda thrafodaeth ar y diwedd i’ch helpu chi ddod at galon y straeon. Gallwch ofyn unrhyw gwestiwn neu eisteddwch yn ôl a mwynhewch.

Dangosant dair dawns gan gymysgfa o dalent lleol a choreograffwyr byd enwog. Mae’r cwbl yn adrodd stori fer ac yn wahanol i’w gilydd.

Mae gwylio Bernadette gan goreograffydd GDCC, Caroline Finn, fel gwylio rhannau o Great British Bake Off nad yw’n cael eu dangos ar y teledu, y ddau yn ddoniol a hynod drasig. Mae’r darn hwn o ddawns gomedïaidd yn flêr iawn, yn gorfforol ac yn emosiynol: blawd a theimladau wedi’u gwasgaru ym mhob man.

Mae Omertá gan Matteo Maroglia sydd wedi sefydlu yng Nghaerdydd, yn trafod rôl merched o fewn teuluoedd y Maffia yn yr Eidal, yn dywyll a rhyddhaol gyda cherddoriaeth rymus a gwisgoedd hyfryd o les du.

Mae Atalaӱ gan Mario Bermudez Gil sydd wedi ennill gwobrau, wedi’i ysbrydoli gan y Canoldir; mae’n cysylltu mathau o gerddoriaeth a dawns hip-hop, bale, cyfoes a stryd. Mae’n gynnes a dynamig, gyda theimlad sy’n llawn enaid.

“Dynamig, Teimladwy ac er yn syndod, Doniol” – Cookoo

Prynwch Nawr!

Box Office: 01639 843163