Slip Stones

Arad Goch presents:

An interactive production about two friends who love collecting stones and turning them into patterns, shapes, sculptures and music.

This drama is a development of previous specialist theatre work created by the company over the last few years for the Foundation Phase using natural objects to tell a story and offering new ways of learning through play in the open air. With strong interactive elements, the story will assist children in recognising and discussing their emotions.

11am – English Language / 2pm – Welsh Language

Tickets: £6 – BUY TICKETS NOW

Cynhyrchiad rhyngweithiol sy’n dilyn dau ffrind sy’n hoff o gasglu cerrig a’u defnyddio i greu patrymau, siapau, cerfluniau a cherddoriaeth.

Mae’r ddrama hon yn ddatblygiad o’r gwaith arbenigol mae’r cwmni wedi’i greu i’r Cyfnod Sylfaen  yn ystod y  blynyddoedd diwethaf sy’n defnyddio gwrthrychau naturiol i ddweud straeon gan annog y plant i archwilio ffyrdd o chwarae a dysgu  yn yr awyr agored. Mae ynddi elfen gyfranogol gref yn ogystal â stori fydd yn cynorthwyo’r plant i adnabod a thrafod emosiynau.

Box Office: 01639 843163