Clwb Weeble

Clwb Weeble HeaderClwb Weeble

Contact the office to register interest and receive dates of workshops.
£1 per child

Don’t be a scaredy mouse, join Weeble & Friends at our exciting, fun classes for parents/carers & children.

Music, Arts & Crafts, Story Telling, Fun & Games


Clwb Weeble

Cysylltwch â’r swyddfa i gofrestru diddordeb a derbyn dyddiadau’r gweithdai.
£1 y pen

Peidiwch â bod yn llygoden ofnus, ymunwch â Weeble a’i Ffrindiau yn ein dosbarthiadau cyffrous, llawn hwyl i rieni / gofalwyr a phlant bach.

Cerddoriaeth, Celf a Chrefft, Storiiau, Hwyl a Sbri