Clwb Weeble

Clwb Weeble HeaderDon’t be a scaredy mouse… Join Weeble & Friends at our fun, exciting classes!

Music, Arts & Crafts, Story Telling, Fun & Games for ages 3 years +

£1 per child… Adults go FREE!

Contact the office to register interest and receive dates of further workshops.

Cysylltwch â’r swyddfa i gofrestru diddordeb a derbyn dyddiadau’r gweithdai.

Peidiwch â bod yn llygoden ofnus, ymunwch â Weeble a’i Ffrindiau yn ein dosbarthiadau cyffrous, llawn hwyl i rieni / gofalwyr a phlant bach. Cerddoriaeth, Celf a Chrefft, Adrodd Stori,