Superstars of Welsh Wrestling

Come join us for an evening of glitz, glamour and bodyslam mayhem as the American Wrestling roadshow invades for one night only! Come see the over the top stars of the wrestling world collide in a night of super slamming action at this fun, crazy, family entertainment show.

Witness the thrills and spills of live American Wrestling with stars who’ve appeared or are about to appear in the WWE! Come see stars like the sensational STEVIE STARR, the all action muscle man JOHN TITAN and the masked Mexican flyer MAGICO! We have stars from the UK, the USA, Mexico and Japan in our internationally flavoured wrestling event! Don’t miss the hottest ticket in town, book now and LET’S GET READY TO RUMBLE!!!

For more info, visit www.welshwrestling.com

Tickets: Adults £10, Children £8


Dewch i ymuno â ni mewn noson fydd yn wledd i’r llygaid ac yn anrhefn o glatsio wrth i’r sioe deithiol Reslo Americanaidd gymryd drosodd am un noson yn unig! Dewch i weld y sêr ‘dros ben llestri’ hyn o’r byd reslo yn clatsio bant mewn sioe llawn hwyl ac adloniant gwallgof, fydd yn siŵr o daro deuddeg gyda’r teulu cyfan.

Cewch brofi holl gyffro a gwefr Reslo Americanaidd byw gyda sêr sydd wedi ymddangos, neu ar fin ymddangos yn y WWE! Dewch i weld sêr fel y syndod STEVIE STARR, y cawr cyhyrog JOHN TITAN a’r Mecsicanwr mewn mwgwd MAGICO! Mae gennym sêr o’r DU, Unol Daleithiau America, Mecsico a Japan mewn digwyddiad sy’n hynod ryngwladol! Peidiwch â cholli’r sioe orau yn y dre, archebwch nawr a BYDDWCH YN BAROD I BAFFIO!!!

Am fwy o wybodaeth: www.welshwrestling.com

Tocynnau: Oedolion £10, Plant £8

Box Office: 01639 843163